Polityka prywatności sklepu internetowego copyhaven.pl

 

§1.

 

Pracownicy obsługujący Sklep zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

 

§2.

 

Administratorem Danych Osobowych jest właściciel Sklepu tj.: ARC Media Sp. z o.o., ul. Fałata 22, 87-100 Toruń.

 

§3.

 

W naszym Sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania lub adres firmy
- dane niezbędne do realizacji obowiązków podatkowych
- nr telefonu
- adres email
- datę urodzenia
- adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych
- pliki cookies

Informacje te, są niezbędne do składania i zrealizowania zamówienia oraz do kontaktu w sprawach związanych z zamówieniem lub ofertą Sklepu. Kontakt w celach marketingowych możliwy jest wtedy, gdy Klient wyrazi na to zgodę. Zgoda może być cofnięta poprzez przesłanie e–mail na adres sklep@copyhaven.pl lub listem poleconym na adres: ARC Media Sp. z o.o. ul. Fałata 22, 87-100 Toruń. 

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu poprawy jakości serwisu oraz dostosowania go do jednostkowych potrzeb odwiedzających Sklep. Adresy IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych mogą być wykorzystywane przez administratora serwera w celach technicznych oraz statystycznych (gromadzone są ogólne informacje demograficzne).


Do zbieranych danych mają dostęp wyłącznie pracownicy Sklepu oraz obsługa serwera. Celem uniknięcia paeronalizacji Sklepu należy wyłączyć obsługę plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej.


§4.

 

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: 
- przy dokonywaniu zakupu w Sklepie,
- przy rejestracji w bazie.

Każdy Klient Sklepu decyduje, czy i w jakim zakresie chce korzystać usług Sklepu i udostępniać informacje o sobie. Klient ma prawo do ich usunięcia, lub nie korzystania ze Sklepu.

 

§5.

 

Zbierane dane nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem współpracujących ze Sklepem operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich i transportowych, które realizują płatności za zakupione w Sklepie Produkty oraz dostarczają zakupione Produkty do Klienta. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


Firmy współpracujące ze Sklepem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Klientów Sklepu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.


Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym orga­nom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Dane poufne, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego – nie są przechowywane.

 

§6.

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Klient Sklepu ma prawo dostępu, poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Klient ma również prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek Sklepu, przesłać e–mail na adres sklep@copyhaven.pl lub listem poleconym na adres: ARC Media Sp. z o.o. ul. Fałata 22, 87-100 Toruń.